Cenu Ladislava Martoníka získal ... !!!

Cenu Ladislava Martoníka získal ... !!!
Peter Solárik © Patrick Španko.jpg

  07.09.2020

Každý rok sa udeľujú Ceny Hudobného fondu! V rôznych oblastiach za rôzne výkony a prínosy v oblasti hudby. Od predminulého roku už v 7 rôznych oblastiach - hudobného folklóru, vážnej, jazzovej, dychovej hudby i populárnej. Nás samozrejme zaujíma najviac Cena Ladislava Martoníka – čo je cena určená pre jazzovú hudbu a Rade Hudobného fondu ju navrhuje Rada Slovenskej jazzovej spoločnosti. Cenu Ladislava Martoníka 2020 získal Peter Solárik (jazzový bubeník a pedagóg) za kvalitné inštrumentálne výkony s prihliadnutím na propagáciu jazzu a pedagogickú činnosť.
Riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic uviedol, že verejné odovzdávanie cien Hudobného fondu, ktoré sa malo konať 8. septembra v Zichyho paláci v Bratislave, je vzhľadom na epidemiologickú situáciu zrušené. „Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov,“ uzavrel Jakabčic.
Redakcia 1. slovenského online jazz magazínu skjazz.sk Petrovi Solárikovi srdečne gratuluje!