Kto vydá jazzový album v HF tento rok ???

Kto vydá jazzový album v HF tento rok ???
Logo

  14.07.2022

Zaručene viete, že tak ako každý rok, tak aj v roku 2022 vydá vydavateľstvo Hudobného fondu niekoľko jazzových albumov. Na svojom zasadaní Rada Hudobného fondu schválila, na odporúčenie Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti, vydať jazzové albumy v roku 2022 nasledujúcim umelcom. Skladateľ a klavirista, veľký talent a naša draftová jednotka spomedzi klaviristov - Alan Bartuš, ktorý zbiera ceny a ocenenia ako na bežiacom páse, pripraví svoj prvý sólový autorský album pod názvom Point of View. Jeho album by mal odrážať podľa jeho vlastných slov ..."Hlboký umelecký odkaz, ktorý sa odvíja od jednotlivých emočných úsekov môjho života, následné zaranžovanie a interpretovanie v jednotlivom koncepte sólového klavíra." A pokračuje ďalej: "Spevná melodika, lyrika, bohatá harmónia ako aj rôzne farebné plochy s priestorom na improvizáciu sú hudobné prvky, ktoré ma inšpirujú na nahratie albumu. Fragmenty free konceptu by sa tiež čiastocne objavovavali na základe logického vyústenia hudobného procesu z kompozície, v určitých miestach interpretácie/improvizácie. Jednotlivé skladby v rôznych náladach, atmosférach, pričom tvorivosť jednotného celku albumu by bola zachovaná - to je mojim cieľom." Alan takisto sľubuje mať na tomto albume aj špeciálneho hosťa - kto to bude je prekvapenie!

Alan Bartuš © Patrick ŠpankoAlan Bartuš © Patrick Španko
Alan Bartuš © Patrick ŠpankoAlan Bartuš © Patrick Španko

Druhým jazzmenom, ktorého odporučila Rada Slovenskej jazzovej spoločnosti Rade Hudobného fondu na vydanie albumu v Hudobnom fonde, je náš popredný, a dovolím si tvrdiť i na federálnej úrovni jeden z najlepších klaviristov - Ondrej Krajňák. Ten takisto ponúkol koncept sóloveho klavíru. Už samotné názvy kompozícií, všetky z autorskej dielne samotného Ondreja Krajňáka, veľa napovedajú, o čom bude obsahovo celý nový album! Nechajme sa však prekvapiť. Hoci názov albumu poznám - neprezradím! Tu sú však všetky názvy Ondrejových skladieb:

1.O.Krajňák: Golgota

2. O.Krajňák: Odsúdenie na smrť

3. O.Krajňák: Bolesť matky

4. O.Krajňák: Šimon Cyrenejský pomáha

5. O.Krajňák: Pády pod krížom

6. O.Krajňák: Modlitba

Obidva spomínané albumy vychádzajū vo vydavateľstve Hudobného fondu na jeseň tohto roku!

Ondrej Krajňák © Patrick ŠpankoOndrej Krajňák © Patrick Španko
Ondrej Krajňák © Patrick ŠpankoOndrej Krajňák © Patrick Španko