Nové tváre slovenského jazzu - máme talenty ???

Nové tváre slovenského jazzu - máme talenty ???
Logo

25.11.2018, Slovenský rozhlas, BA   26.11.2018

Iba včera večer skončilo zápolenie mladých slovenských jazzových talentov v Slovenskom rozhlase! A tak ako vinári každý rok hodnotia ročník, aký je a aký bol, tak aj odoborná porota (Peter Lipa, Matúš Jakabčic – predseda poroty, Luboš Šrámek, Jozef Brisuda, Martin Valihora a Marián Jaslovský) na súťaži Nové tváre slovenského jazzu 2017 zhodnotila, aký to bol ročník. Treba povedať, že ten vlaňajší bol vynikajúci a taký na súťaži ešte nebol! A ten tohtoročný bol veru poslabší, ale mal aj svoje svetlé záblesky. Súťaž Nové tváre slovenského jazzu organizuje Slovenská jazzová spoločnosť už vyše 25 rokov a termín je vždy poslednú nedeľu v mesiaci november! Z piatich vybraných súťažiach, ktorí postúpili do finále nakoniec súťažili iba štyria – a to: Džipsís & Gádžos, DUSKA, Purple Jam a Hip – ZZ. Ale poďme sa spoločne teraz pozrieť na súťažiacich, čo sú na fotkách i na ocenených, ktorí získali diplom a finančnú odmenu.

Džipsís and Gádžos © Patrick ŠpankoDžipsís and Gádžos © Patrick Španko
Karolína Kantorová © Patrick ŠpankoKarolína Kantorová © Patrick Španko
Duo Duska © Patrick ŠpankoDUSKA © Patrick Španko
Štefan Uhrinčák © Patrick ŠpankoŠtefan Uhriňák © Patrick Španko

Po skončení súťaže jednotliví členovia poroty povedali, či bolo dobré i zlé, čo sa im páčilo i nepáčilo, kde majú kapely i jednotlivci pridať, či ako majú pokračovať vo svojich výkonoch a smerovaní. Mladí hudobníci si tieto slová svojich skúsenejších kolegov zobrali zaručene k srdcu. Nakoniec šlo o rozhovor - nie je seminár.

Purple Jam © Patrick ŠpankoPurple Jam © Patrick Španko
Markus Daniel © Patrick ŠpankoMarkus Daniel © Patrick Španko
Daniel Griglák © Patrick ŠpankoDaniel Griglák © Patrick Španko
Ernest Vizváry © Patrick ŠpankoErnest Vizváry © Patrick Španko

A potom nastalo vyhlásenie výsledkov bez poradia. Ceny odovzdávali Peter Lipa a Matúš Jakabčic, s diplomami získali ocenení aj ceny finančné.

M.Daniel, E.Vizváry a Š.Uhrinčák © Patrick ŠpankoM.Daniel, E.Vizváry a Š.Uhriňák © Patrick Španko
Karolína Kantorová © Patrick ŠpankoKarolína Kantorová © Patrick Španko
Daniel Griglák © Patrick ŠpankoDaniel Griglák © Patrick Španko
Džipsís and Gádžos © Patrick ŠpankoDžipsís and Gádžos © Patrick Španko

Redakcia 1.slovenského jazzového portálu skjazz.sk všetkým GRATULUJE !!!
Zoznam ocenených:

CENY SOZA:
Štefan Uhriňák 300 €
Ernest Vizváry   100 €
Markus Daniel   100 €

CENY Hudobného fondu:
Karolína Kantorová – Cena Objav festivalu   150 €
Daniel Griglák – Cena za presvedčivý inštrumentálny výkon   150 €
Hip – ZZ – Cena za presvedčivý kolektívny výkon   400 €
Duo Duska – Cena za vynaliezavý tvorivý koncept   300 €
Džipsís & Gádžos – Cena za presvedčivý kolektívny výkon   300 €

Slovenská jazzová spoločnosť venuje speváčke Karolíne Kantorovej bezplatný kurz na Letnú jazzovú dielňu 2019, kde lektorom na spev bude spevák Daniel Čačija.

Duo Duska © Patrick ŠpankoDUSKA © Patrick Španko
Hip – ZZ © Patrick ŠpankoHip – ZZ © Patrick Španko