Večne mladý Braňo Hronec oslavuje ... ???

Večne mladý Braňo Hronec oslavuje ... ???
Braňo Hronec © Patrick Španko

  22.12.2020

Známy slovenský skladateľ, klavirista, dirigent a líder rôznych jazzových zoskupení – Branislav Hronec sa do povedomia priaznivcom populárnej i jazzovej hudby dostal ako špičkový skladateľ populárnej, jazzovej a filmovej hudby. Popritom pôsobil v jazzových zoskupeniach a vystupoval v rôznych show po celom svete. Práve dnes Braňo Hronec oslavuje úctyhodných 80 rokov!

 

Narodil sa 22.12.1940 v dedinke Hronsek v okrese Banská Bystrica. V mladosti nadobudol základné hudobné vzdelanie na klavíri a husliach v Banskej Bystrici. Od 15-tich rokov začal študovať na Bratislavskom konzervatóriu. V rámci štúdia sa zameriaval na klavír a akordeón. V rokoch 1957 až 1958 sa zúčastnil amatérskych jam sessons v kaviarni Reduta a na mládežníckych predpoludniach v Tatra revue. Počas štúdia na konzervatóriu viedol svoje vlastné jazzové zoskupenie West Coast Combo v zložení: Juraj Fazekaš – violoncello, Miloš Jurkovič – flauta, Gustáv Riška – kontrabas a Josef Škvařil – bicie nástroje. V rokoch 1961 až 1962 študoval dirigovanie na bratislavskej Vysokej škole múzických umení. Následne pokračoval v štúdiu kompozície pod vedením ikonického slovenského skladateľa Alexandra Moyzesa až do roku 1969.

Braňo Hronec © Patrick ŠpankoBraňo Hronec © Patrick Španko
Braňo Hronec © Patrick ŠpankoBraňo Hronec © Patrick Španko

Okrem klasickej a populárnej tvorby vytvoril aj cyklus pre jazzové obsadenie. Ešte počas vysokoškolských štúdií zakladal rôzne jazzové zoskupenia ako Braňo Hronec Quintet, Braňo Hronec Sextet, Bratislava Sextet, Skupina Braňa Hronca, Orchester Braňa Hronca a Braňo Hronec Sound. So svojimi zoskupeniami získal úspechy a vystupoval v Európe, Strednej Ázii a na Kube. Zúčastnil sa aj na niekoľkých ročníkoch Bratislavskej lýry. V roku 1966 vystupoval na jazzovom festivale v Prahe. V druhej polovici 80-tych rokov pôsobil ako dirigent Tanečného orchestra Československej televízie a hudobný režisér v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Od roku 1990 učil kompozíciu na Vysokej škole múzických umení až do roku 1997. Jeho hudobný odkaz a prínos je veľký čo do rozsahu aj kvality. Svojim pôsobením výrazne prispel do hudobného diania v našich končinách a obstál by aj voči silnej zahraničnej konkurencií.

Redakcia 1. slovenského online jazz magazínu skjazz.sk želá oslávencovi všetko len to najlepšie!

Braňo Hronec © Patrick ŠpankoBraňo Hronec © Patrick Španko
Braňo Hronec © Patrick ŠpankoBraňo Hronec © Patrick Španko