Cuba - Marialy Pachero and Omar Sosa

  23.05.2022

Po najnovšie Video týždňa si tentoraz zájdeme až na slnečnú Kubu! Z tejto krajiny totiž pochádzajú dvaja vynikajúci umelci hrajúci na klavíri - Marialy Pachero a Omar Sosa. Ich spoločný deutový album Manos prišiel na trh iba pred pár dňami vďaka vydavateľstvu Skip Records. Ponúkam vám skladbu Angustiado a video z nej vzniklo v Beethovenhaus Bonn v apríli 2019.