BA – Stará jedáleň !!!

21.11.2017, 19.00hod., Kafe Scherz, BA 15.11.2017

BA – Stará jedáleň !!!

Starú jedáleň ťažko zaradiť do konkrétnej žánrovej oblasti. Jej hudba je presiaknutá jazzom, folkom, beatom a blues. Zoskupenie okolo charizmatického gitaristu a speváka Jána Ponku Dubana, stavia svoj repertoár na zhudobňovaní svetovej poézie. Okrem spomínaného Dubana Starú jedáleň tvoria známe tváre slovenskej jazzovej scény, Peter Preložník, Peter Konečný a Roman Šugi Chovanec. Na prelome tisícročí kapela obchádzala všetky kluby a festivaly na Slovensku a v Čechách, ale i v iných krajinách. Počet vystúpení zoskupenia hlásiaceho sa k ursínyovskej tradícii, často presahoval desať mesačne! Viackrát sa objavila na spoločných koncertoch s Buty. Hudba Starej jedálne je zemitá, húpavá. Návštevník koncertu sa stretá s nápaditými aranžmánmi a hudobným potenciálom jednotlivcov akoby spútaným do piesňovej formy, ktorý v imrpovizáciách vytryskne ako gejzír.

Archív od roku 2005 - Jazzovinky Patrick Španko