Album oslavujúci velikánov slovenskej poézie !!!

Album oslavujúci velikánov slovenskej poézie !!!
CD František Báles ansámbel

  24.01.2023

„Básne Múzické sú hudobným odrazom mojej fantázie, ktorá sa zľahka uberá po ceste poetických príbehov. Dokonalé tvary melódií, harmónií a rytmov už predo mnou vytvorili Hviezdoslav, Dilong, Smrek, Kostra, Kráľ a Rúfus. Mojou túžbou bolo ich iba citlivo preniesť do podoby piesní. 
S pocitom neutíchajúcej fascinácie a nesmiernej vďaky sa preto skláňam pred majstrovstvom týchto velikánov“ - František Báleš.

 

Po vydaní Rádiohlavami oceneného albumu Sonety (Hudobný fond, 2021), prichádza zoskupenie jazzových hudobníkov a literárnych nadšencov sústredených okolo Františka Báleša so svojím druhým autorským počinom spájajúcim krásu slovenskej poézie a hudby. Leader ansámblu je v umeleckých kruhoch známy nielen ako jazzový hudobník, ale aj ako obdivovateľ a propagátor klasickej poézie. Inšpirovaný dielami, ktoré sú širšej verejnosti známe najmä zo školských lavíc, sa rozhodol popularizovať tento druh literatúry vlastnou hudobnou tvorbou na pomedzí žánrových oblastí jazzu a vážnej hudby.

Úvodnou skladbou albumu Básne Múzické (Hevhetia, 2022) je óda na Hviezdoslava s názvom Tisíc atmosfér, ktorú autor hudby vytvoril aj textovo, ako poetické vyznanie svojho vzťahu k najväčšiemu slovenskému básnikovi. Pieseň je zároveň introdukciou k Hviezdoslavovým Krvavým Sonetom z roku 1914, ktoré dominujú dramaturgii albumu. Na rozdiel od tzv. Hviezdnych sonetov z roku 1886, ktoré ansámbel predstavil na svojom prvom albume, je „krvavý“ odkaz neskoršej tvorby nášho najväčšieho básnika, v dnešných - vojnovým konfliktom poznačených časoch, silne aktuálny.
„Nuž človeče tys´ pánom prírody?
Ty že máš právo rozhodovať nad ňou? ...“
(úryvok z desiateho Krvavého sonetu P. O. Hviezdoslava)

Autor hudby, inšpirovaný dramatickým, vojnové udalosti odsudzujúcim dielom, siahol po jeho vynikajúcich prekladoch z pera britského literáta Johna Minahanea (The Bloody Sonnets, LIC, 2018) a po hudobnej stránke sa rozhodol pre súznenie svojho jazzového ansámblu so saxofónovým kvartetom. „Je mi cťou a veľkým potešením spolupracovať so skvelými umelcami zo zoskupenia Pressburg Saxophone Quartet pod vedením Ladislava Fančoviča. Ich klasický spôsob hry na saxofónoch je blízky mojej súčasnej estetike a výsledkom spolupráce našich dvoch zostáv je hudba, ktorá splnila moje predstavy o Hviezdoslavových Krvavých sonetoch v preklade Johna Minahanea.“

František Báleš © Patrick ŠpankoFrantišek Báleš © Patrick Španko
Matúš Uhliarik © Patrick ŠpankoMatúš Uhliarik © Patrick Španko

Rudolf Dilong je ďalším z plejády veľkých slovenských básnikov, ktorí svojou poéziou inšpirovali hudobnú tvorbu Františka Báleša. Dve diela autora tzv. katolíckej moderny Dráma na počiatku (zo zbierky Hviezdy a smútok, 1934) a Lodičky a lode (zo zbierky Honolulu, pieseň labute, 1939) sú poetickým obrazom túžby po večnej kráse, ktorý na albume hudobne dokresľuje aj krídlovka Ondreja Jurašiho.

Báseň Janka Kráľa s názvom Moja pieseň (zbierka Ponášky, 1874) bola zhudobnená pri príležitosti 200. výročia narodenia známeho štúrovského básnika - rebela. Skomponovaná pre violončelo (Katarína Baarová), kontrabas (Vladimír Máčaj) a vokálne sexteto WAF band pod vedením Matúša Uhliarika, má blízko k vážnej hudbe 19. storočia a vytvára tak kontrast voči väčšine jazzovo znejúcich skladieb na albume.

Inšpiráciu z komornej tvorby Erika Satieho, či Francisa Poulenca, čerpal autor pri zhudobnení básne Milana Rúfusa s názvom Báseň o básni (zbierka Ako stopy v snehu, 2008).

Snáď najväčší kontrast voči Krvavým sonetom vytvára lyrická báseň Jána Kostru Vzdych (zo zbierky Presila smútku, 1946) „Tak málo stačí k šťastiu, dúšok vína...“ a najmä radostná, vitalistická poézia Jána Smreka v básni Dnes milujem svoj deň (zbierka Odsúdený k večitej žízni, 1922).

Album uzatvára posledný zo zbierky Krvavých sonetov „Nuž iďte zbohom, piesne krvavé!...“, znejúci na pozadí hudby v štýle novodobej passacaglie. Spev v angličtine (Matúš Uhliarik) za sprievodu saxofónov, v kombinácii s umeleckým prednesom Vladimíra Jedľovského v pôvodnom slovenskom jazyku, vytvára dramatický a zároveň slávnostný záver albumu.

Nielen samotné hudobné naštudovanie, ale aj dôkladná textová analýza básní boli súčasťou prípravy albumu. Pri odhaľovaní množstva básnickým obrazov, dešifrovania metafor a skúmania historických udalostí stojacich na pozadí vzniku literárnych diel, boli protagonistom CD albumu nápomocní aj odborní poradcovia. Album je odrazom vzájomnej symbiózy členov ansámblu a odráža ich spoločnú estetiku, myslenie a názory na umeleckú oblasť hudby a literatúry. Podľa slov autora je existencia ansámblu postavená najmä na podpore a vzájomnom porozumení jeho členov, ktorými sú spevák Matúš Uhliarik, kontrabasista Vladimír Máčaj a bubeník Juraj Šušaník. Ich umelecký a najmä ľudský vklad považuje za neodmysliteľnú súčasť spoločného diela s názvom Básne Múzické.

Vladimír Máčaj © Patrick ŠpankoVladimír Máčaj © Patrick Španko
Juraj Šušaník © Patrick ŠpankoJuraj Šušaník © Patrick Španko

„Mnohokrát ďakujem mojim najbližším kolegom z ansámblu, všetkým hosťujúcim umelcom ako aj blízkym priateľom a známym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na vytvorení tohto diela (Igor Baar, Braňo Gotthardt, Kristína Majorošová, Peter Beňo, Beáta Uhliariková, Anna Očkajová, Joe Tarantino, Ján Sudzina a mnohí ďalší.) Špeciálna vďaka patrí nášmu priateľovi Gabrielovi.“


Na albume František Báleš ansámbel - Básne Múzické účinkujú:
František Báleš ansámbel:
Matúš Uhliarik – spev
František Báleš – klavír a Fender klavír
Vladimír Máčaj – kontrabas
Juraj Šušaník – bicie nástroje

Pressburg Saxophone Quartet:
Andrei Simančuk – soprán saxofón
Silvia Macejová – alt saxofón
Ján Gašpárek – tenor saxofón
Ladislav Fančovič – barytón saxofón

WAF band:
Kristína Gotthardt - soprán
Jana Jakubíková - soprán
Adriana Čatlošová - alt
Ján Pallo - tenor
Matúš Uhliarik - barytón
Jakub Kováč - bas
Katarína Baarová – violoncello
Ondrej Juraši – krídlovka
Vladimír Jedľovský – umelecký prednes

Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Album vyšiel s finančnou podporou Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

Ondrej Juraši © Patrick ŠpankoOndrej Juraši © Patrick Španko
Matúš Uhliarik a WAF band © Patrick ŠpankoMatúš Uhliarik a WAF band © Patrick Španko

Kúpiť  |  Archív od roku 2005 - Jazzovinky František Báleš