CD Jana Bezek Trio - Spiralization

CD Jana Bezek Trio - Spiralization
CD Jana Bezek Trio

Pavian Records, 2019   10.06.2019

Jana Bezek je veľmi nenápadným, ale o to stabilnejším ohnivkom reťaze slovenskej jazzovej scény! Jej hudobné začiatky sú spojené s poľským Krakovom, kde študovala na Akadémii múzických umení jazz a interpretáciu klasickej hudby, ale v súčasnosti už viac rokov stabilne pôsobí v Bratislave. Okrem pedagogickej činnosti a práce s deťmi, sa venuje aj svojmu triu, s ktorým taktiež vystupuje – ako napríklad aj na pódiu festivalu Bratislavských jazzových dní v roku 2016, kde spôsobila v dobrom slova zmysle značný rozruch! To bolo ešte s repertoárom debutového jazzového albumu Cracow (Pavian Records, 2015). Tu jej trio tvorili spolužiaci z Poľska, ktorých teraz vymenila za Taliana Eneu Bariho – kontrabas a Slováka Jozefa Krupu – bicie nástroje. Nový album s názvom Spiralization (Pavian Records, 2019) vyšiel doslova pred pár dňami. Album prináša okrem autorkiných kompozícií, vytvorených priamo pre jej trio, aj nové tri sólové skladby (Music persists, Eugeniusz a Airship), k vydaniu ktorých sa autorka dostáva vôbec po prvýkrát. Osem skladieb je potom v prevedení tria. Ako hovorí samotná Jana Bezek: „Piesne hovoria o ľuďoch a ich inšpirujúcich činoch, hovoria o emóciách, aké človek nestretáva každý deň, hovoria o prepletených cestách, nedokonalostiach a životných vášňach. Je to hudba bez hraníc. Patrí všetkým, ktorí sa držia svojej cesty a nestrácajú nádej.“  Autentickosť prejavu, nový, dynamickejší a odhodlanejší zvuk, repertoár inšpirovaný autorskými modálnymi kompozíciami, hľadaním nových prístupov v súhre, objavovanie spontánnej energie hudby, ktorú spolu hudobníci vytvárajú – to všetko sú atribúty, ktoré tento autorský album prináša na slovenskú jazzovú scénu. Všetky nové kompozície a improvizácie, ktoré sa na albume nachádzajú, majú pôvod predovšetkým v slovanskej melodike a rytmike, ktorá je autorke najbližšia. Okrem melodicko-rytmického slovanského základu však kompozície pracujú s hudobnými postupmi moderného jazzu aj klasickej hudby, čím vytvárajú veľmi zaujímavý hudobný materiál. Jana Bezek sa na svojom novom albume Spiralization rozhodla ísť tentoraz cestou, ktorá je jej vlastná a v ktorej neustále dozrieva - cestou slobodného hudobného jazyka s rešpektom voči klasickej tvorbe a objavovaním nových spôsobov improvizácie! Skvelé!

Hrajú:
Jana Bezek - klavír
Enea Bari - kontrabas
Jozef Krupa - bicie nástroje