Jazz Fest Brno - jar 2023 !!!

Jazz Fest Brno - jar 2023 !!!
Logo

  25.01.2023

Poslaním JazzFestBrno je vyhľadávať výnimočnú hudbu a prinášať jedinečné koncertné zážitky. JazzFestBrno predstavuje jazz ako živý žáner, ktorý obohacuje, kultivuje a inšpiruje náš život. Medzinárodný jazzový festival JazzFestBrno bol založený v roku 2002. Odvtedy sa z neho stala najvýznamnejšia jazzová prehliadka v Českej republike, ktorú každoročne navštívi viac ako 10 000 divákov. Festival mapuje súčasný stav jazzového žánru a predstavuje nielen jeho hlavný prúd, ale aj moderné trendy. Za tie roky existencie, si festival vybudoval svoje pevné miesto na jazzovej mapy Európy a svojou dramaturgiou patrí k tým najkvalitnejším, najzaujímavejším a najžiadanejším jazzovým festivalom v Európe! Tu sú jarné koncerty JazzFestBrno 2023:

 


FESTIVALOVÝ PROGRAM JANUÁR - MAREC 2023:
31. 01., Cabaret des Péchés, 19:30
- Lionel Loueke & Friends

07.03., Sono Centrum, 19:30
- Dave Holland Trio

Lionel Loueke © Patrick ŠpankoLionel Loueke © Patrick Španko
Dave Holland © Patrick ŠpankoDave Holland © Patrick Španko

09.03., Sono Centrum, 19:30
- John Scofield: Yankee Go Home

24.03., Sono Centrum, 19:30
- Tigran Hamasyan Trio

Viacej info na: www.jazzfestbrno.cz

Tigran Hamasyan © Patrick ŠpankoTigran Hamasyan © Patrick Španko
John Scofield © Patrick ŠpankoJohn Scofield © Patrick Španko