Miroslav Zahradník - Tradičné a progresívne harmonické postupy v súčasnom jazze

Miroslav Zahradník - Tradičné a progresívne harmonické postupy v súčasnom jazze
Obálka knihy

  06.03.2020

Niekoľko mesiacov potom, ako sa na slovenskom hudobno-literárnom trhu objavila prvá kniha Mira Zahradníka s názvom Základy jazzovej harmónie, je tu jej vítaná nasledovníčka s nemenej podmanivým názvom - Tradičné a progresívne harmonické postupy v súčasnom jazze. Pokiaľ prvá je skôr učebnicou, druhá je prehľadnou a výstižnou monografiou vývoja harmonického myslenia v jazze od bebopu po súčasnú zvukomaľbu Billa Frisella. V ôsmych kapitolách: 1.Problémové okruhy, súčasný stav problematiky 2.K terminológii a harmonickým princípom v jazze 3.Teoretické východiská na ozrejmenie harmonických vzťahov v jazze 4.Príklady harmonických vzťahov dynamickej tonality v štandardnom jazzovom repertoári 5.Linearita v jazzovej harmónii 6.Modalita v jazzovej harmónii 7.Ambientný sound a zvukomaľba v jazze 8.Vybrané osobnosti slovenskej jazzovej scény po páde „železnej opony“ (toto sú len názvy kapitol!), skutočné vzrušenie prinášajú názvy podkapitol (náhodným výberom spomeniem: Dynamizmus ako dôležitý fenomén harmónie jazzu; Jazzová harmónia vo svetle systému privilegovaných intervalov; Symetria - moderné osvieženie jazzovej harmónie; Harmolodický koncept; Základné princípy stavby zvukomalebných akordov, ... systematicky približuje čitateľovi v čase a priestore meniacu sa tvár jazzovej hudby.

Miro Zahradník ako zvedavý jazzový hudobník, skladateľ, aranžér a gitarista, akoby sám pre seba formuloval otázky, na ktoré jednotlivé kapitoly výstižne odpovedajú a tieto odpovede teraz ponúka rovnako vnímavým a zvedavým nadšencom jazzovej hudby. Šírkou aj hĺbkou záberu je táto kniha slovenskej jazzovej hudbe sa venujúcej literatúre, úplne ojedinelá. Sám by som ťažko vedel povedať, čo ma zaujalo najviac, toľko zaujímavých informácií na jednom mieste, ale výnimočnú hodnotu pre slovenského čitateľa majú určite kapitoly venované domácim osobnostiam: Matúšovi Jakabčicovi a Andrejovi Šebanovi a ich prínosu pre jazzovú hudbu a improvizáciu. Vysoko hodnotím tiež veľmi autentickú výpoveď o fenomenálnom Billovi Frisellovi a jeho „Monkovskom“ prístupe k hudobnej tvorbe. Ale nechcem krivdiť ostatným kapitolám - pravdu povediac, rád sa k tejto knižke vraciam a bol by som rád, keby si ju osvojilo čo najviac dychtivých čitateľov z radov mladých hudobníkov, študentov konzervatórií a ostatných hudobných škôl.

Bill Frisell © Patrick ŠpankoBill Frisell © Patrick Španko
Matúš Jakabčic © Patrick ŠpankoMatúš Jakabčic © Patrick Španko

Archív od roku 2005 - Jazzovinky Andrej Kellenberger