Miroslav Zahradník - Základy jazzovej harmónie

Miroslav Zahradník - Základy jazzovej harmónie
Základy jazzovej harmónie

  13.06.2019

Nie každý deň je nedeľa, ale pre slovenskú jazzovú teóriu bude určite nedeľou deň, keď vyšla útla knižka gitaristu, skladateľa, muzikológa a pedagóga Mira Zahradníka s jednoduchým názvom Základy jazzovej harmónie. A nie len pre teóriu, ale hlavne  pre všetkých praktizujúcich hudobníkov, či už začínajúcich adeptov jazzovej hudby alebo skúsenejších jazzových borcov. Každý si tam nájde tematiku, ktorá ho osloví. Poučený snáď všetkými podstatnými jazzovo teoretickými dielami D. Bakera, G. Russella, D. Liebmana, N. Slonimského a mnohých ďaľších autorov, Miro Zahradník ako hudobný teoretik a zároveň jazzový hudobník prináša ucelený systém mimoriadne  užitočných poznatkov. Tvorivo využívajúc znalosti slovenskej hudobnej vedy (M. Filip, R. Berger, J. Beneš), ktorá sa primárne zaoberala skôr vážnou hudbou, ich aplikuje a prepája s jazzovou hudbou a pre ňu charakteristickou improvizáciou. Uvádza pojmy ako suboktávové, oktávové a supra oktávové myslenie alebo systém privilegovaných intervalov slovenského skladateľa a hudobného teoretika Juraja Beneša, dynamické a tonické jadro či princíp centralizácie hudobného teoretika Miroslava Filipa. Načrie aj do princípov akordiky Eugena Suchoňa, hľadá a nachádza dôležité  paralely medzi vážnou hudbou a jazzom a takto sprítomňuje hudobné dejiny v jazzovej hudbe dneška. Len tak letmo uvediem názvy niektorých kapitol, aby si súdny čitateľ predstavil široký tematický záber tejto útlej knižky - Voľná tonalita, Harmonické vzťahy dynamickej tonality, Reharmonizácia, Chromatizácia diatonického priestoru, Symetria v jazzovej harmónii, Teória akordických stupníc, Linearita v jazzovej harmónii, Modalita, ... proste radosť sa začítať. A to nie je všetko. Množstvo praktických príkladov, harmonických alebo melodických rozborov, systém akordických značiek, množstvo stupníc a samozrejme aj užitočný súčasný terminologický slovník, ktorý menej znalým priblíži svet súčasného jazzu. Výborné čítanie, ktoré treba však spojiť s prehrávaním príkladov a analytickým počúvaním. A samozrejme cvičením na nástroji akéhokoľvek druhu. Do toho želá veľa chuti Andrej Kellenberger.

Archív od roku 2005 - Jazzovinky Andrej Kellenberger