Poľsko - Marek Balata and Dominik Wania !!!

  14.06.2021

Vynikajúci poľský spevák Marek Bałata začal prednedávnom spolupracovať s ďalším skvelým poľským klaviristom Dominikom Waniom! Spoločne vytvorili duo s názvom Impromptus, ktoré sa už stihlo v minulom roku prezentovať s veľkým úspechom na niekoľkých poľských jazzových festivaloch. Ako Video týždňa, z Medzinárodného jazzového festivalu Jazz Bez ... Przemyśl 2020, vám teraz ponúkam variácie na Mozartove témy Trans classic v podaní: Marek Bałata - spev a Diminik Wania - klavír.