Prihlás sa do súťaže už teraz !!!

Prihlás sa do súťaže už teraz !!!
Plagát

  17.09.2018

Tak ako každý rok, tak aj tento, vyhlasuje Slovenská jazzová spoločnosť (SJS) súťažnú prehliadku "Nové tváre slovenského jazzu 2018" - ide už o 32. ročník súťažnej prehliadky! Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie skupiny, prípadne sólistov, ktorí postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky. SJS preplatí vybratým skupinám cestovné a poskytne základné nástrojové vybavenie. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančnými cenami a diplomami.

Finále súťaže sa uskutoční 25.11.2018 v Bratislave.

Uzávierka prihlášok je 29.11.2018 !!!

Prihláška musí obsahovať:
- Demo nahrávku max. 10 min. (nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou mp3 (zaslanú mailom - max.rozsah 5MB!!!), prípadne poštou na nosiči CD
- Názov skupiny a mesto, z ktorého formácia pochádza
- Nosič musí byť označený s priloženým zoznamom skladieb – poradie, názov a autor skladieb (pôvodná tvorba nie je podmienkou, zoznam účinkujúcich, nástroj na ktorý hrajú a dátum narodenia
- Obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení (zmena obsadenia je možná vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty)
- Kontakt na leadra, ktorý musí mať trvalý pobyt na Slovensku alebo musí byť na Slovensku narodený
- Prihlášku treba odoslať mailom so všetkými údajmi + mp3, kto nemá možnosť poslať mp3 zašle nahrávku poštou 


Prihlášky: (stačí mailom !!!)
Katarína Ovseníková
e-mail: sjs@gti.sk

Poštová adresa - na vyžiadanie mailom