Jazzové prednášky prof. Luca Cerchiariho v BA !!!

Jazzové prednášky prof. Luca Cerchiariho v BA !!!
Plagát

14. a 15.11.2018, od 10.50hod., FiF UK, sála č. 308, Gondova 2, BA   12.11.2018

Prof. Luca Cerchiari z Univerzity jazykov a mediálnej komunikácie vydal v novembri 2017 v talianskom vydavateľstve Giunti Editore/Bompiani knižku Cesty muzikálu. Od Offenbacha k pop music (Storia del musical. Teatro e cinema da Offenbach alla musica pop music). Luca Cerchiari nedávno pokrstil publikáciu v Miláne a príde do Bratislavy, aby nám z nej prezentoval niekoľko kapitol. Prednášky sa uskutočnia na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, v prednáškovej sále č. 308 dňa: streda 14. novembra v čase 10:50 – 14:10hod. a štvrtok 15. novembra v čase 10:50 - 14:10hod.

Téma prednášky:
The musical comedy as a source of jazz (Hudobná komédia ako prameň jazzu)
14.11. 2018, 10:50 - 14:10
15.11. 2018, 10:50 - 14:10
Miestnosť č. 308

1. The roots of the musical comedy and the modern pop song: Paris, London, Vienna (optional), (Korene hudobnej komédie a modernej populárnej piesne: Paríž, Londýn, Viedeň.)
2. Broadway:publishers, authors, actors, dancers, producers (Brodway: vydavatelia, autori, herci, tanečníci, producenti).
3. The classic American song and jazz (Klasická americká pieseň a jazz).
4. Fred Astaire and jazz (Fred Astaire a jazz).
5. Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong:High Society (1956), film by Charles Walters (Bing Crosby, Frank Sinatra, Louis Armstrong: High Society (1956), film od režiséra Charles Waltersa).
6. West Side Story (optional).