Juho Kivivuori !!!

  23.10.2023

Juho Kivivuori, Marti Vesala Soundpost Quintet, Tampere Jazz Happening 2018 © Patrick ŠpankoJuho Kivivuori, Marti Vesala Soundpost Quintet, Tampere Jazz Happening 2018 © Patrick Španko