Prihlás sa do súťaže NTSJ už teraz !!!

Prihlás sa do súťaže NTSJ už teraz !!!
Plagát

  10.09.2021

Tak ako každý rok, tak aj tento, vyhlasuje Slovenská jazzová spoločnosť (SJS) súťažnú prehliadku Nové tváre slovenského jazzu 2021 (NTSJ) - ide už o 35. ročník tejto súťažnej prehliadky! Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie skupiny, prípadne sólistov, ktorí postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky. SJS preplatí vybratým skupinám cestovné a poskytne základné nástrojové vybavenie. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančnými cenami a diplomami.

Finále súťaže sa uskutoční 28.11.2021 v Bratislave

Uzávierka prihlášok je 7.11.2021 !!!

1. kolo - prihláška musí obsahovať:
- Demo nahrávku max. 10 min. (nemusí byť štúdiová, stačí ukážka formou mp3). V prípade mailom posielaných mp3 celkový rozsah príloh max. do 5MB !!! (najlepšie keby ste poslali link a skladby by boli niekde zavesené) ak cez úschovňu - aby tam boli aspoň 3 mesiace!
- Názov skupiny a mesto, z ktorého formácia pochádza
- Zoznam skladieb – poradie, názov, autori skladieb (pôvodná tvorba nie je podmienkou)
- Mená členov skupiny, nástroj na ktorý hrajú a dátum narodenia
- Kontakt na leadra. Leader projektu musí mať trvalý pobyt na Slovensku alebo musí byť na Slovensku narodený

2.kolo - Finále:
- Finále súťaže sa uskutoční 28.11.2021 v Bratislave
- Vybrané skupiny sa predstavia živým vystúpením pred odbornou porotou
- SJS preplatí vybraným skupinám cestovné náklady a poskytne základné nástrojové vybavenie
- Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci budú odmenení finančnými cenami a diplomom
- Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia

Uzávierka prihlášok je 7.11.2021 !!!

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť totožné na nahrávke a na živom vystúpení (zmena obsadenia je možná len vo výnimočných prípadoch podľa posúdenia poroty).

Prihlášky posielajte na:
e-mail: sjs @ gti.sk
Poštová adresa: na vyžiadanie